Warsztat efektywny zespół (w oparciu o testu osobowości PERSO.IN)

 


 

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność swojego zespołu poprzez:

 • lepsze wykorzystanie mocnych stron poszczególnych jej członków
 • skuteczniejszą komunikację zarówno wewnątrz zespołu, jak i na zewnątrz
 • konstruktywny feedback
 • sprawniejsze rozwiazywanie konfliktów

 

zapraszam na warsztaty bazujące na indywidualnym teście osobowości każdego z jej członków zespołu.

 

Przykładowy program szkolenia z komunikacji:

 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych członków zespołu
 • Mój styl komunikacji
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach

 


Warsztat sprzedażowy z wykorzystaniem technik kreatywnych

 Jak to wpływa na innych

 Jeśli chcesz by Twój zespół sprzedażowy:

 • Osiągał zakładane cele
 • Skutecznie stosował techniki sprzedażowe i negocjacyjne
 • Każdy z jego członków rozwijał się i mial lepsze efekty

 

zapraszam na warsztat sprzedażowy wykorzystujący siłę oddziaływania obrazu i metafory.

 


Choć o technikach sprzedażowych możesz znaleźć masę książek, materiałów w sieci, to jednak wiedza w nich zawarta często nie daje nam praktycznych rezultatów.

 


Czy wynika z tego, że ich autorzy się mylą? – Nie. Po prostu nie umiemy wybrać i zastosować rad w nich zawartych.

 


Słowo „wybrać” ma tu kluczowe znaczenie. Nie zawsze wiemy co jest naszym atutem, a co „krytyczną” wadą. Często powodem są blokujące przekonania, czasami jest to kwestia nieprzydatnych nawyków. Rozwiązaniem jest rozpoznanie własnych schematów myślowych, a potem praca nad nimi. Jednak to dość powolny i żmudny proces. By go przyśpieszyć możemy skorzystać z wiedzy jak funkcjonuje nasz mózg i wykorzystać emocje oraz techniki kreatywne.

 


Na warsztatach sprzedażowych stosuję połączenie podejścia coachingowego z typowo trenerskim kształtowaniem konkretnych umiejętności. Obraz i metafora sprawdza się zwłaszcza gdy na pracujemy nad nastawieniem mentalnym, pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań, doboru indywidualnych technik sprzedażowych.

 


Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji

 Warsztat efektywny handlowiec (w oparciu o test osobowości PERSO.IN )

  

 

Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność zawodową poprzez:

 • lepsze wykorzystanie swoich mocnych stron
 • skuteczniejsze radzenie sobie z zagrożeniami jakie mogą wynikać z twojej osobowości
 • udoskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych
 • lepsze „zarządzanie” emocjami
 • sprawniejszą organizację

 

zapraszam na warsztat.

 

Przykładowy program szkolenia efektywności handlowca:

 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych
 • Indywidualny styl pracy handlowca
 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży - planowanie dnia pracy
 • Analiza komina sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu

 SZKOLENIE : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERA

 
 


Szkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji - SZKOLENIE