SZKOLENIA SPRZEDAŻ
PRZEZ ZAUFANIE
 

Jeśli chcesz by Twój zespół sprzedażowy:

 • Zwiększył swoją skuteczność
 • Współtworzył strategię sprzedaży
 • Skutecznie stosował techniki sprzedażowe i negocjacyjne
 • Każdy z jego członków rozwijał się i miał lepsze efekty


Jestem do twojej dyspozycji.Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji


Przykładowy program szkolenia z efektywność handlowca:
 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży- planowanie dnia pracy
 • Analiza komina sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu
 • Indywidualny styl pracy handlowca

SZKOLENIA  EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA A JAKOŚĆ ŻYCIA

Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność poprzez:
 • lepszą pracę z emocjami
 • skuteczniejszą komunikację
 • umiejętne zarządzanie stresem
 • lepsze zarządzanie sobą w czasie
 • skuteczniejsze zarzadzanie własną energią

Jestem do twojej dyspozycji.

Przykładowy program szkolenia z komunikacji:

 • Świadoma percepcja
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Metody rozwoju w budowaniu relacji
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach
 • Mój styl komunikacji


Przykładowy program szkolenia zarządzanie stresem:

 • Stres - nasza codzienność czy błąd „oprogramowania”
 • Wpływ stresu na nasze zdrowie i efektywność
 • Ja w stresie- indywidualny styl zachowania
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Techniki redukowania napięcia
 • Moje źródła energii, osobiste rozwiązania