WARSZTAT SPRZEDAŻOWY Z WKORZYSTANIEM METAFOR
 

Jeśli chcesz by Twój zespół sprzedażowy:

 • Zwiększył swoją skuteczność
 • Współtworzył strategię sprzedaży
 • Skutecznie stosował techniki sprzedażowe i negocjacyjne
 • Każdy z jego członków rozwijał się i miał lepsze efekty


Skorzystaj z warsztatów sprzedażowych

O technikach sprzedażowych możesz znaleźć masę książek, materiałów w sieci. Jednak zapoznanie się z nimi nie powoduje automatycznie, że stajemy się super handlowcami. Czy wynika z tego, że ich autorzy się mylą – nie.

Po prostu nie umiemy wybrać i zastosować rad w nich zawartych. Słowo „wybrać” ma tu kluczowe znaczenie. Często powodem są blokujące przekonania, czasami jest to kwestia nieprzydatnych nawyków. Nie zawsze wiemy co jest naszym atutem, a co najistotniejszą wadą. Rozwiązaniem jest rozpoznanie własnych schematów myślowych, a potem praca nad nimi.

Na warsztatach sprzedażowych stosuję więc połączenie podejścia coachingowego z typowo trenerskim kształtowaniem konkretnych umiejętności. Obraz i metafora sprawdza się zwłaszcza gdy na pracujemy nad nastawieniem mentalnym, pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań, doboru indywidualnych technik sprzedażowych.

Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji


Przykładowy program szkolenia z efektywność handlowca:
 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży- planowanie dnia pracy
 • Analiza komina sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu
 • Indywidualny styl pracy handlowcaWARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM METAFOR : TWOJA EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA


 

Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność lub poprawić jakość życia poprzez:

 • "zarządzanie" emocjami, stresem
 • skuteczniejszą komunikację
 • lepsze wykorzystanie własnej energii
 • "zrządzanie sobą" w czasie
Zapraszam na warsztaty wykorzystujące obraz i metaforę w pracy nad sobą.

To narzędzia pomagają opisywać uczucia i procesy myślowe. W sposób przyjazny dla odbiorcy torują drogę do  zrozumienia osobistego problemu i dostrzeżenia różnych, twórczy opcji jego rozwiązania.

Przykładowy program szkolenia zarządzanie stresem:

 • Stres - nasza codzienność czy błąd „oprogramowania”
 • Wpływ stresu na nasze zdrowie i efektywność
 • Ja w stresie- indywidualny styl zachowania
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Techniki redukowania napięcia
 • Moje źródła energii, osobiste rozwiązania

Przykładowy program szkolenia z komunikacji:
 • Świadoma percepcja
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Metody rozwoju w budowaniu relacji
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach
 • Mój styl komunikacjiSZKOLENIE : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERASzkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji - SZKOLENIE