Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Potrzebujemy z jednej strony bardzo szybko się adaptować do nowych sytuacji, z drugiej strony znaleźć wewnętrzny spokój, by olbrzymie tempo nie zniszczyło tego co jest dla nas ważne. Sprawdź pokies for fun znajdź najlepsze! By rozstrzygnąć te złożone dylematy potrzebujemy Zrozumienia, Kreatywności i Równowagi. Te wartości przyświecają firmie, którą stworzyłam.

 

WARTOŚCI

 
 

Zrozumienie samego siebie, a potem otaczających nas ludzi jest fundamentem satysfakcjonujących relacji. Zrozumienie organizacji, jej silnych i słabych stron oraz otoczenia w którym funkcjonuje kluczem do jej sukcesu.

Kreatywność to cecha  wszystkich ludzi, choć różnimy się intensywnością potrzeby tworzenia.Każdy z nas chce rozwiązań dopasowanych do siebie, a to wymaga prócz zrozumienia także woli tworzenia czegoś nowego, kreowania swojego życia i świata.

Równowaga pozwala wypracować rozwiązania korzystne zarówno dla nas jak i dla innych. Równowaga to także „odpowiedni” czas, który umożliwia nam się szybko wznieść , ale nie upaść równie szybko. Równowaga to środki uwzględniające wiele złożonych aspektów i perspektyw. Równowaga to czasami rozwiązania intuicyjne, artystyczne a czasami naukowe oparte na analizie i logice.

Misja Wypracowanie efektywnych rozwiązań na bazie zrozumienia, kreatywności i równowagi.