Warsztat kreatywności - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

 


 

Jeśli chcesz by Twój zespół :

 • Wykorzystał kretywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych
 • Wprowadzał twórcze myślnie poszukując ulepszeń w firmie
 • Był bardziej zmotywowany i zaangażowany w wprowadzaniu nowych projektów

Zapraszam na warsztat kreatwyności

Kiedyś myślano, że kreatywność to zdolność wyjątkowych jednostek. Dziś wiemy, że każdy może być kreatywny. Kreatywność to kompetencja, a więc można ją rozwijać. Potrzebne są jednak do tego odpowiednie warunki.
Można sprawić, że zespoły będą miały więcej dobrych, świeżych i nadających się wdrożenia pomysłów.Przykładowy program szkolenia:

 1. Wstęp - rozgrzewka kreatywna
 2. Kreatywność a neurobiologiczne aspekty ludzkiego umysłu i odwzorowanie zasad jego funkcjonowania w zespołach
 3. Wybrane techniki twórczego myślenia
 • Praca ze skojarzeniami
 • Praca z metaforą z wykorzystaniem kart
 • Ćwiczenia coachingowe wspierające indywidualną kreatywność
 1. Podsumowanie

 

Warsztat sprzedażowy z wykorzystaniem technik kreatywnych


  

Jeśli chcesz by Twój zespół sprzedażowy :

 • Osiągał zakładane cele (w nowej, zmienionej przez pandemię rzeczywistości)
 • Skutecznie stosował techniki sprzedażowe i negocjacyjne
 • Twoi handlowcy rozwijali się i byli bardziej zmotywowaniZapraszam na warsztat sprzedażowy wykorzystujący siłę oddziaływania obrazu i metafory.

Choć o technikach sprzedażowych możesz znaleźć masę książek, materiałów w sieci, to jednak wiedza w nich zawarta często nie daje nam praktycznych rezultatów. Czy wynika z tego, że ich autorzy się mylą? – Nie. Po prostu nie umiemy wybrać i zastosować rad w nich zawartych.

Słowo „wybrać” ma tu kluczowe znaczenie. Nie zawsze wiemy co jest naszym atutem, a co „krytycznym” mankamentem. Często powodem są blokujące przekonania, czasami jest to kwestia nieprzydatnych nawyków. Rozwiązaniem jest rozpoznanie własnych schematów myślowych, a potem praca nad nimi. Jednak to dość powolny i żmudny proces. By go przyśpieszyć możemy skorzystać z wiedzy jak funkcjonuje nasz mózg i wykorzystać emocje oraz techniki kreatywne.

Na warsztatach sprzedażowych stosuję połączenie podejścia coachingowego z typowo trenerskim kształtowaniem konkretnych umiejętności. Obraz i metafora sprawdza się zwłaszcza gdy na pracujemy nad nastawieniem mentalnym, pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań, doboru indywidualnych technik sprzedażowych.


Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji
 

 

Warsztat efektywny handlowiec (w oparciu o test osobowości PERSO.IN ) Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność zawodową poprzez:

 • Lepsze wykorzystanie Swoich mocnych stron,
 • Stworzenie unikalnego stylu sprzedażowego
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z zagrożeniami jakie mogą wynikać z Twojej osobowości
 • Udoskonalenie Swoich umiejętności komunikacyjnych i wywierania wpływu
 • Lepsze „zarządzanie” emocjami, tak by pomagały Ci osiągnąć cel
 • Sprawniejszą organizację Swojej pracy
   

Zapraszam na warsztat 


Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych
 • Indywidualny styl pracy handlowca
  Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży - planowanie dnia pracy
 • Analiza komina sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu


Warsztat efektywny zespół (w oparciu o testu osobowości PERSO.IN)

  

 

Jeśli chesz zwiększyć efektywność swojego zespołu poprzez:

 • Lepsze wykorzystanie mocnych stron poszczególnych jej członków
 • Skuteczniejszą komunikację zarówno wewnątrz zespołu, jak i na zewnątrz
 • Konstruktywny feedback
 • Sprawniejsze rozwiazywanie konfliktów

Zapraszam na warsztat bazujący na indywidualnym teście osobowości każdego z członków zespołu.

Przykładowy program szkolenia z komunikacji w zespole

 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych członków zespołu
 • Mój styl komunikacji
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach

 Warszat Kreatywne narzędzia : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERA

 
 


Szkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji - SZKOLENIE