Warsztat: Zarządzanie procesem zmiany w organizacji

 

       - materiał o zmianie 


Żyjemy w coraz bardziej zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Technologia znacznie ten proces przyśpieszyła. By sobie skutecznie radzić w otaczającej nas rzeczywistości potrzebujemy dziś szczególnie elastycznego myślenia, czyli otwartości na zmiany i umiejętności  ich wprowadzania.

To szkolenie dostarcza szeregu technik i narzędzi pozwalających skutecznie przeprowadzić zmianę w organizacji. Kładzie nacisk na aspekty psychologiczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu  przygotowania i wdrażaniem zmian w organizacji, w tym  radzenia sobie z oporem i budowaniem zaangażowaniem pracowników.

Korzyści dla organizacji:

 • Lepsze przygotowanie firmy do wprowadzenia zmian i  wykorzystanie potencjału jaki za sobą niosą
 • Skuteczniejsze wdrożenie strategii  wprowadzenia zmian dzięki świadomości aspektów psychologicznych i  wykorzystaniu dobrych praktyk HR
 • Lepsze radzenie sobie z oporem przed zmianami
 • Większe zaangażowanie pracowników w proces zmiany 
Korzyści dla pracowników:
 • Lepsze zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzenia zmian w firmie
 • Mniejszy stres związany z nadchodzącymi zmianami
 • Lepsza atmosfery w miejscu pracy
 • Podniesienie swoich kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą

Zapytaj o warsztat zarządzania zmianą dla Twojej firmy lub Ciebie  Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Wstęp: 
 • Ocena gotowości organizacji do zmiany
 • Namierz nastawienie do zmian w twojej organizacji
 • Opór przed zmianą, jak sobie z nim radzić
 • Emocje w zmianie i ich wpływ na przebieg procesu
 • Zmiana jako proces
 • Budowanie zaangażowania i atmosfery wspierającej zmianę.
 • Przeorganizowanie - budowanie nowych nawyków organizacyjnych
 • Utrwalanie zmiany
 • Wnioski


Warsztat: Techniki twórczego myślenia - atut w działaniach biznesowych 

 


         - materiał o kreatywności

 

Wraz z wkroczeniem w nasze życie zawodowe AI pracownicy potrzebują nieco innych kompetencji niż przed erą sztucznej inteligencji. Jedną z nich jest kreatywność, w tym niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów. Jak każdą kompetencję można ją rozwijać. Potrzebne są jednak do tego odpowiednie warunki.
Można sprawić, że pracownicy będą mieli więcej dobrych pomysłów i tym samym zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Stanowi  to jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy.
Te szkolenie odwołuje się do osobistego doświadczenia i ma charakter narzędziowy. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczyć użyteczności poszczególnych ćwiczeń i wybrać, te które najlepiej pasują do charakteru ich pracy.

Dla kogo skierowane jest szkolenie
 • Szkolenie to jest przeznaczone dla każdego, kto chce rozwijać myślenie kreatywne, kto rozwiązuje problemy wymagające niekonwencjonalnego podejścia. Jeśli jesteś menedżerem, osobą odpowiedzialną za działania marketingowe, projektującą nowe produkty, usługi, kimś kto usprawnia procesy wewnątrz organizacji zyskasz dzięki niemu narzędzia pozwalające generować nowe pomysły i wdrażać je w życie. Wzmocni ono Twoją  chęć do poszukiwania nowych rozwiązań oraz ułatwi ci twórczą współpracę w ramach zespołu.

Korzyści dla organizacji:
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej we współczesnym zmiennymi i ostro rywalizującym otoczeniu
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie kluczowych problemów przez pracowników.
 • Większe zaangażowanie pracowników i wychodzenie z inicjatywą
 • Większe poczucie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy
 • Wzrost świadomości jakie warunki potrzebne są by wdrażać kreatywne myślenie i innowacyjne działania
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji nastawionej  kreatywność i innowacyjność

Korzyści dla pracowników:
 • Rozwinięcie kompetencji jaką jest kreatywność
 • Umiejętność niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów, pozyskanie nowych narzędzi
 • Łatwiejsze zaakceptowanie zmian i otwartość na nie
 • Wyższa satysfakcja z pracy

Zapytaj o warsztat kreatywności  Formularz kontaktowy
Przykładowy program szkolenia, który dostosujemy do potrzeb Twojej firmy.

 1. Wstęp - rozgrzewka kreatywna
 2. Kreatywność a neurobiologiczne aspekty ludzkiego umysłu i odwzorowanie zasad jego funkcjonowania w zespołach
 3. Wybrane techniki twórczego myślenia
 • Technika Walta Disneya
 • Metody zaczerpnięte od Leonardo de Vinci
 • Praca z metaforą
 • 6 kapeluszy de Bono
 • Ćwiczenia coachingowe wspierające indywidualną kreatywność
 1. Ryzyko i odwaga w działaniu poza schematem
 • Rozpoznawanie schematów, nawyków utrudniających kreatywność
 • Praca na poziomie przekonań
 1.  Podsumowanie
 • Refleksje, Wnioski do zastosowania
Warsztat: Zarządzanie stresem, uniknięcie wypalenia zawodowego
 

       - materiał o stresie


Rzeczywistość w jakiej obecnie funkcjonujemy jest wysoce zmienna, niejednoznaczna przez to mamy trudności w w planowaniu, podejmowaniu decyzji i realizacji założonych celów.  Wielu osób działa obecnie w atmosferze silnego stresu i na granicy wypalenia. Jednak często ich duży wysiłek w pracę wcale nie przekłada się na wyniki.

Głównym celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności jak sobie radzić w stresie i jak budować odporność psychiczną po to by skuteczniej funkcjonować w obecnej rzeczywistości i czerpać więcej satysfakcji z życia.

Do kogo skierowane jest to szkolenie :

 • Szkolenie przewidziane jest dla każdego, kto chce nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza dla osób pracujących w stresujących warunkach, które czują się na progu wypalenia.
Korzyści dla organizacji:
 • Zwiększona efektywność pracowników. Osoby, które skutecznie radzą sobie ze stresem podejmują lepsze decyzje i lepiej funkcjonują w zespołach.
 • Łatwiejsza adaptacja na zmiany i elastyczność firmy: Pracownicy, którzy zbudowali odporność psychiczną są lepiej przygotowani do adaptacji do nowych warunków i wymagań zawodowych.
 • Lepsza atmosfery w miejscu pracy, mniej konfliktów o zabarwieniu silnie emocjonalnym
 • Lepsza obsługa klienta i relacje sprzedażowe. Pracownicy, którzy radzą sobie ze stresem są bardziej skoncentrowani na potrzebach klientów i potrafią lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Poprawa wizerunku firmy  (Employer Branding). Organizacja, która dba o dobrostan swoich pracowników
Korzyści dla pracowników:
 • Zmniejszenie napięcia emocjonalnego  i zwiększenie zadowolenia z codziennych zadań
 • Lepsze zdrowie psychiczne, ogólne samopoczucie
 • Zbudowanie odporności psychicznej , lepsze radzenie sobie z trudnościami, lepsze decyzje
 • Lepsze relacje i współpraca
Zapytaj o warsztat Zarządzanie stresem dla Ciebie i Twoich pracowników  Formularz Kontaktowy


Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Wstęp – współczesne wyzwania i obawy
 • Czym jest stres - nasza codzienność czy błąd „oprogramowania”
 • Ja w stresie ; Co jest moim stresorem.  Indywidualny styl funkcjonowania w stresie
 • Wybrane strategie radzenia sobie ze stresem :
 • Techniki redukujące napięcie
 • Praca z przekonaniami i krytykiem wewnętrznym
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zakończenie- moje źródła energii, osobiste rozwiązania


Warsztat: Sprzedaż z wykorzystaniem technik kreatywnych
Choć o sprzedaży można znaleźć masę książek, materiałów w sieci, to jednak wiedza w nich zawarta często nie przekłada się na wyniki sprzedażowe. Czy wynika z tego, że ich autorzy się mylą? – Nie. Po prostu handlowcy nie potrafią wybrać i zastosować w codziennej pratyce rad w nich zawartych.

To szkolenie pomaga dopasować narzędzia i techniki sprzedażowe do poszczególnych handlowców. 
Na warsztatach stosuję połączenie podejścia coachingowego z typowo trenerskim, tj. kształtowaniem konkretnych umiejętności. Obraz i metafora sprawdza się zwłaszcza gdy na pracujemy nad nastawieniem mentalnym, emocjami, pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań.

Korzyści dla organizacji

 • Realizacja zadań sprzedażowych (w nowej, zmienionej przez pandemię rzeczywistości)
 • Wyższa efektywność handlowców.
 • Większe zaangażowanie handlowców


Korzyści dla pracowników

 • Wyższe kompetencje w zakresie sprzedaży
 • Większa łatwość w budowaniu relacji zawodowych
 • Wyższa świadomość  mocnych stron i obszarów do rozwoju


Zapraszam na warsztat sprzedażowy wykorzystujący metaforę  Formularz kontaktowy


Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji
 


Warsztat: Efektywny handlowiec w zmiennej rzeczywistości

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie skuteczności uczestników w pozyskiwaniu klientów dzięki wykorzystaniu swoich atutów i dobrym przygotowaniu do procesu sprzedażowego. Pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału każdego handlowca, co przekłada się na większą efektywność w realizacji celów sprzedażowych i ogólnych celów firmy.

 • Dla kogo skierowane jest to szkolenie?


Szkolenie polecamy handlowcom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami i budują z nimi długotrwale relacje. Mogą to być zarówno osoby początkujące, jak i doświadczeni handlowcy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność.

Korzyści dla organizacji:

 • Lepsze wyniki sprzedażowe: Szkolenie zwiększa skuteczność handlowców, co przekłada się na wyższe przychody i zyski dla firmy.
 • Bardziej efektywni handlowcy szybciej reagują na zmiany rynkowe, co zwiększa konkurencyjności firmy na rynku.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału zespołu sprzedażowego
 • Bardziej zaangażowani handlowcy i zmotywowani do ciągłego rozwoju
 • Lepsza atmosfera w pracy, handlowy odczuwają wyższą satysfakcję z wykonywanej pracy.
Korzyści dla pracowników:
 • Wyższe kompetencje w zakresie organizacji, planowania, zarządzania czasem, dążenia do celu
 • Lepsza znajomość swoich atutów jak i obszarów  do rozwoju, co jest przydatne nie tylko w kontekście zawodowym, ale również w życiu osobistym.
 • Wyższa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań
 • Wyższa pewność siebie, która  przekłada się na skuteczniejsze działania  i lepsze radzenie sobie z trudnościami w procesie sprzedaży.
 • Mniejszy stres.  Umiejętność organizacji i przygotowania  się do procesu sprzedaży pomaga handlowcom lepiej zarządzać swoim czasem, unikać nadmiernego stresu i przeciążenia.
Zapytaj o warsztat Efektywny handlowiec  Formularz kontaktowy


Przykładowy program szkolenia efektywny hanlowiec:

 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży- planowanie dnia pracy
 • Analiza kominu sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu
 • Indywidualny styl pracy handlowca


Warsztat efektywny zespół (w oparciu o testu osobowości PERSO.IN)

 Uczestnicy w oparciu o indywidualny test osobowości będę mieli możliwość poznać lepiej zarówno siebie jak i innych członków zespołu. Dzięki możliwości przećwiczenia tej  wiedzy w praktyce zwiększą swoje kompetencje w zakresie właściwej komunikacji, udzielania informacji zwrotnej i rozwiązywania konfliktów.  Dowiedzą się też jak budować pozytywną atmosferę w zespole oraz  wspierać rozwój i osiąganie celów członków zespołu.
Szkolenie zwiększa świadomości różnorodności ludzkich potrzeb i zachowań oraz pokazuje jaki  potencjału jest w zróżnicowanym zespole.

Do kogo skierowane jest to szkolenie:

 • Szkolenie jest pomyślane dla  menedżerów, liderów oraz członków ich zespołów, czyli dla wszystkich osób, którzy pracują wspólnie i chcą lepiej się komunikować i współpracować.

Korzyści dla organizacji:

  • Zwiększenie efektywności poprzez lepsze dopasowanie zdań do osobowości pracowników i skuteczniejszą komunikację.  Zespoły są w stanie lepiej wykorzystać posiadane zasoby i  sprawniej realizować  cele firmy
  • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów dzięki dzieleniu się poglądami i wykorzystywaniu umiejętności poszczególnych członków zespołu
  • Zwiększenie innowacyjności. Poprawa komunikacji i współpracy w zespole sprzyja wymianie pomysłów i  generowaniu innowacyjnych rozwiązań.
  • Lepsza atmosfery pracy, zmniejszenie ilości konfliktów i skuteczniejsze rozwiązywanie tych, które się pojawią. Uczestnicy szkolenia lepiej rozumieją i szanują różne typy osobowości i związane z nimi zachowania
  • Wzrost poziomu integracji pracowników z firmą.  Pracownicy, którzy pracują w dobrze współpracujących zespołach chętniej zostają w firmie na dłuższy czas.


  Korzyści dla pracownika:

  • Lepsza współpraca i relacje: co zwiększa satysfakcjonuje z pracy.
  • Wyższe kompetencje w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Te umiejętności są  wartościowe zarówno w miejscu pracy, jak i  w życiu osobistym
  • Odkrycie swoich mocnych strony i obszarów do poprawy, co jest fundamentem do planowania rozwoju zawodowego i kariery
  • Możliwość uczenia się od innych co znacznie przyśpiesza proces nauki.  Otwarta komunikacja i współpraca w zespole umożliwia wzajemne uczenie się od siebie, wymianę wiedzy i doświadczeń
    

  Zapytaj  warsztat bazujący na indywidualnym teście osobowości każdego z członków zespołu.  Formularz kontaktowy

  Przykładowy program szkolenia z komunikacji w zespole

  • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
  • Omówienie raportów indywidualnych członków zespołu
  • Mój styl komunikacji
  • Jak mieć dobry kontakt z innymi
  • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
  • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
  • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
  • Zarządzanie emocjami w relacjach

 Warsztat Kreatywne narzędzia : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERA

 
 


Szkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji  SZKOLENIE