Warsztat: Zarządzanie procesem zmiany w organizacji

 

       - materiał o zmianie 


Żyjemy w coraz bardziej zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Technologia znacznie ten proces przyśpieszyła. By sobie skutecznie radzić w otaczającej nas rzeczywistości potrzebujemy dziś szczególnie elastycznego myślenia, czyli otwartości na zmiany i umiejętności  ich wprowadzania.

To szkolenie dostarcza szeregu technik i narzędzi pozwalających skutecznie przeprowadzić zmianę w organizacji. Kładzie nacisk na aspekty psychologiczne.

Jeśli więc dowiedzieć się:

 • Jak radzić sobie z oporem przed zmianą?
 • Jak przygotować do tego siebie i swoich ludzi?
 • Jak wprowadzać zmianę i anagażować do niej pracowników?
 • Jak utrwalić zmianę?

Zapytaj o warszat zarządzania zmianą dla Twojej firmy lub Ciebie  Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Wstęp: 
 • Ocena gotowości organizacji do zmiany
 • Namierz nastawienie do zmian w twojej organizacji
 • Opór przed zmianą, jak sobie z nim radzić
 • Emocje w zmianie i ich wpływ na przebieg procesu
 • Zmiana jako proces
 • Budowanie zaangażownia i atmosfery wspierającej zmianę.
 • Przeorganizowanie - budowanie nowych nawyków organizacyjcnych
 • Utrwalanie zmiany
 • Wnioski

Warsztat: Techniki twórczego myślenia - atut w działaniach biznesowych 

 


         - materiał o kreatywności

 

Kiedyś myślano, że kreatywność to zdolność wyjątkowych jednostek. Dziś wiemy, że każdy może być kreatywny. Kreatywność to kompetencja, a więc można ją rozwijać. Potrzebne są jednak do tego odpowiednie warunki.
Można sprawić, że zespoły będą miały więcej dobrych i nadających się wdrożenia pomysłów i tym samym zyskać ogromną przewagę konkurencyjną.


Jeśli chcesz by Twój zespół :
 • Wykorzystał kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych
 • Wprowadzał twórcze myślnie poszukując ulepszeń w firmie
 • Był bardziej zmotywowany i zaangażowany w wprowadzaniu nowych projektów

Zapytaj o warsztat kreatywności  Formularz kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który dostosujemy do potrzeb Twojej firmy.

 1. Wstęp - rozgrzewka kreatywna
 2. Kreatywność a neurobiologiczne aspekty ludzkiego umysłu i odwzorowanie zasad jego funkcjonowania w zespołach
 3. Wybrane techniki twórczego myślenia
 • Praca ze skojarzeniami
 • Praca z metaforą z wykorzystaniem kart
 • Ćwiczenia coachingowe wspierające indywidualną kreatywność
 1. Ryzyko i odwaga w działaniu poza schematem

Warsztat: Zarządzanie stresem, uniknięcie wypalenia zawodowego
 

       - materiał o stresie


Rzeczywistość w jakiej obecnie funkcjonujemy jest wysoce zmienna, niejednoznaczna przez to mamy trudności w w planowaniu, podejmowaniu decyzji i realizacji założonych celów.  Wielu osób działa obecnie w atmosferze silnego stresu i na granicy wypalenia. Jednak często ich duży wysiłek w pracę wcale nie przekłada się na wyniki.

Głównym celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności jak sobie radzić w stresie i jak budować odporność psychiczną po to by skuteczniej funkcjonować w obecnej rzeczywistości i czerpać więcej satysfakcji z życia.

Jeśli więc chcesz by :

 • Pracownicy lepiej radzili sobie sobie ze stresem i efektywniej pracowali
 • Łatwiej  adoptowali się do zmian
 • Podejmowali lepsze decycje i skuteczniej realizowali cele
 • Ilość konfliktów w zespole uległa zminiejszeniu i poprawiła się współpraca między ludżmi
 • Menadżerowie wiedzieli jak wspierać i motywować swoich pracowników w trudnej sytuacji.

Zapytaj o warszat dla Ciebie i Twojej firmy  Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Wstęp – współczesne wyzwania i obawy
 • Czym jest stres - nasza codzienność czy błąd „oprogramowania”
 • Ja w stresie ; Co jest moim stresorem.  Indywidualny styl funkcjonowania w stresie
 • Wybrane strategie radzenia sobie ze stresem :
 • Techniki redukujące napięcie
 • Praca z przekonaniami i krytykiem wewnętrznym
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zakończenie- moje źródła energii, osobiste rozwiązania


Warsztat: Sprzedaż z wykorzystaniem technik kreatywnych
Choć o technikach sprzedażowych możesz znaleźć masę książek, materiałów w sieci, to jednak wiedza w nich zawarta często nie daje nam praktycznych rezultatów. Czy wynika z tego, że ich autorzy się mylą? – Nie. Po prostu nie umiemy wybrać i zastosować rad w nich zawartych.

Słowo „wybrać” ma tu kluczowe znaczenie. Nie zawsze wiemy co jest naszym atutem, a co „krytycznym” mankamentem. Często powodem są blokujące przekonania, czasami jest to kwestia nieprzydatnych nawyków. Rozwiązaniem jest rozpoznanie własnych schematów myślowych, a potem praca nad nimi. Jednak to dość powolny i żmudny proces. By go przyśpieszyć możemy skorzystać z wiedzy jak funkcjonuje nasz mózg i wykorzystać emocje oraz techniki kreatywne.
 

Jeśli chcesz by Twój zespół sprzedażowy :

 • Osiągał zakładane cele (w nowej, zmienionej przez pandemię rzeczywistości)
 • Skutecznie stosował techniki sprzedażowe i negocjacyjne
 • Twoi handlowcy rozwijali się i byli bardziej zmotywowani


Zapraszam na warsztat sprzedażowy wykorzystujący metaforę  Formularz kontaktowy

Na warsztatach sprzedażowych stosuję połączenie podejścia coachingowego z typowo trenerskim kształtowaniem konkretnych umiejętności. Obraz i metafora sprawdza się zwłaszcza gdy na pracujemy nad nastawieniem mentalnym, pomaga w tworzeniu kreatywnych rozwiązań, doboru indywidualnych technik sprzedażowych.


Przykładowy program szkolenia sprzedażowego:

 • Właściwe nastawienie mentalne - fundament działań handlowych
 • Przygotowanie do sprzedaży połową sukcesu
 • Pierwsze wrażenie, co możemy zyskać
 • Badanie potrzeb klientów - mistrz aktywnego słuchania
 • Sztuka prezentowania oferty
 • Zastrzeżenia i obiekcje wyzwaniem dla handlowca
 • Nie ma transakcji bez finalizacji
 


Warsztat: Efektywny handlowiec w zmiennym i niejednoznacznym otoczeniu

 Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność zawodową poprzez:

 • Lepsze wykorzystanie Swoich mocnych stron,
 • Stworzenie unikalnego stylu sprzedażowego
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z zagrożeniami jakie mogą wynikać z Twojej osobowości
 • Udoskonalenie Swoich umiejętności komunikacyjnych i wywierania wpływu
 • Lepsze „zarządzanie” emocjami, tak by pomagały Ci osiągnąć cel
 • Sprawniejszą organizację Swojej pracy
   

Zapytaj o warsztat Efektywny hanlowiec  Forumlarz kontaktowy


Przykładowy program szkolenia efektywny hanlowiec:

 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne i fizyczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży- planowanie dnia pracy
 • Analiza kominu sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu
 • Indywidualny styl pracy handlowca


Warsztat efektywny zespół (w oparciu o testu osobowości PERSO.IN)

  

 

Jeśli chesz zwiększyć efektywność swojego zespołu poprzez:

 • Lepsze wykorzystanie mocnych stron poszczególnych jej członków
 • Skuteczniejszą komunikację zarówno wewnątrz zespołu, jak i na zewnątrz
 • Konstruktywny feedback
 • Sprawniejsze rozwiazywanie konfliktów

Zapytaj  warsztat bazujący na indywidualnym teście osobowości każdego z członków zespołu.  Forumlarz kontaktowy

Przykładowy program szkolenia z komunikacji w zespole

 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych członków zespołu
 • Mój styl komunikacji
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach

 Warszat Kreatywne narzędzia : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERA

 
 


Szkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji  SZKOLENIE